Aanmelding

Voor de aanmelding kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Hieronder enige aanvullende informatie.

Het kan zijn dat u vóór de aanmelding wilt bespreken of het IB- of pre-IB-programma voor uw zoon of dochter geschikt is. Het is prettig als u dan een Skype-afspraak maakt, zodat we uw vragen kunnen bespreken.

Na ontvangst van de aanmelding volgt een intakegesprek, waarin we allerlei zaken nader kunnen bespreken. Wanneer u op basis van dit gesprek definitief heeft besloten voor begeleiding door VORM, volgt de inschrijving. Deze wordt verzorgd door onze partner, Stichting INIO.

VORM TUTORING gaat in de week van 12 augustus 2019 van start. Het lesprogramma begint in de week van 19 augustus. Een leerling die dan nog vakantie heeft, kan uiteraard later beginnen. Ons schooljaar loopt tot 1 juli 2020.