Aanmelding

Voor de aanmelding kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier.

Ongetwijfeld zult u vóór de aanmelding vragen hebben over het programma en/of de begeleiding. Het is prettig als u een Skype-afspraak maakt, waarin we uw vragen kunnen bespreken.

Na de aanmelding volgt de formele inschrijving. Deze wordt verzorgd door onze partner, Stichting INIO.

VORM TUTORING gaat in de week van 17 augustus 2020 van start. Het lesprogramma begint in de week van 24 augustus. Een leerling die op dat moment nog vakantie heeft, kan uiteraard later beginnen. Ons schooljaar loopt tot 1 juli 2021.