Over de draad weer oppakken

Veel landen ontwaken langzaam uit de lockdown. Kinderen gaan weer naar school, het sociale en economische leven komt voorzichtig weer op gang. De afgelopen periode zijn scholen massaal overgegaan tot online-lesgeven. Op die manier konden leerlingen zo goed mogelijk verder. Maar perfect was het niet. Inmiddels durven leerlingen vooruit te kijken en verheugen ze zich … Read more

Over corona

Vrijwel alle internationale scholen wereldwijd nemen maatregelen tegen het coronavirus. De meeste scholen zijn gesloten. Er wordt massaal overgegaan tot online-leren. Voor scholen, leerlingen en docenten is het een enorme uitdaging. Het IBO informeert over de ontwikkelingen via www.ibo.org/news/news-about-the-ib/covid-19-coronavirus-updates/. Op deze site wordt o.a. stilgestaan bij de consequenties voor examenleerlingen. Hoewel ik vooral lesgeef in … Read more

Over woordenschat

Bij Nederlandstalige leerlingen in het buitenland is de ontwikkeling van de woordenschat één van de aandachtspunten. Dit geldt zeker voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Bij de uitbreiding van het vocabulaire gaat het dan immers om enigszins formele en/of laagfrequente woorden, die niet of nauwelijks gebruikt worden in de thuistaal en die de leerling uiteraard … Read more