Over Nederlands in Nederland en in het buitenland

Het gaat niet goed met het Nederlands in Nederland. In februari kopten de kranten dat de studie Nederlands aan de Amsterdamse VU verdwijnt, bij gebrek aan belangstelling. Ook andere afdelingen Nederlands kampen met een terugloop van het aantal studenten. Er dreigt een tekort aan leraren Nederlands. Ondertussen zijn er verontrustende geluiden over het taalniveau van … Read more

Over lesmateriaal

Vorige week ging de blog over feedback. Een tweede pijler in het IB is het lesmateriaal waarmee wordt gewerkt. (Ik denk dat er in totaal vier pijlers zijn: feedback, lesmateriaal, planning, keuze teksten. Op die vier rust een professionele begeleiding.) Er bestaan geen lesmethodes die specifiek voor het (pre-)IB Nederlands zijn ontwikkeld. Wat nu? In … Read more

Over feedback (voor docenten)

Feedback is een cruciaal onderdeel van een onderwijsprogramma. Zéker wanneer het gaat om afstandsonderwijs. Wat is goede feedback? Het is eenvoudiger te zeggen wat het niet is: het is géén verzameling correcte antwoorden. Ook heeft het weinig zin wanneer een docent voor redacteur speelt door tik- en spelfouten te markeren. Hoe dan wel? Bij goede … Read more

Over de voor- en nadelen van afstandsonderwijs

De optie afstandsonderwijs komt voor IB-leerlingen doorgaans pas in beeld als ter plaatse geen docent Nederlands voorhanden is die het programma Dutch A: Literature of Dutch A: Language and literature kan begeleiden. Begrijpelijk. Klassikaal onderwijs, in een klein groepje, heeft tal van voordelen. Anderzijds: een online-programma heeft óók sterke punten. En de bezwaren die eraan … Read more

Over de literatuurlijst

Vanaf de zomer van 2019 wordt het nieuwe curriculum van Language A onderwezen. Met een ander programma én een andere literatuurlijst. De Prescribed reading list (PRL) biedt véél meer opties. De lijst van literaire werken is namelijk vervangen door een lijst van auteurs; van de opgenomen auteurs zijn in principe alle werken toegestaan. De PRL … Read more

Over de tweede taal in het IB

Regelmatig word ik benaderd door ouders die dwalen door de wirwar van begrippen en mogelijkheden: Dutch A, Dutch B, Lit, Lang & Lit, SSST… Het is inderdaad niet gemakkelijk. In deze blog een overzicht van ‘de basics’. Leerlingen (grade 11-12) die het IB-programma volgen, doen examen in zes vakken. Deze zijn gerelateerd aan zes disciplines, … Read more

Over het nieuwe curriculum

Het nieuwe curriculum. Wat verandert er? Begin februari 2019 kwamen de nieuwe Language A: Literature guide en de Language A: Language and Literature guide uit. Het nieuwe curriculum zal vanaf augustus 2019 worden onderwezen, met een first assessment in 2021. Hierbij een overzicht van de belangrijkste veranderingen. 1.Evaluatie op basis van drie onderdelen Het aantal … Read more