Over Nederlands in Nederland en in het buitenland

Het gaat niet goed met het Nederlands in Nederland. In februari kopten de kranten dat de studie Nederlands aan de Amsterdamse VU verdwijnt, bij gebrek aan belangstelling. Ook andere afdelingen Nederlands kampen met een terugloop van het aantal studenten. Er dreigt een tekort aan leraren Nederlands. Ondertussen zijn er verontrustende geluiden over het taalniveau van … Read more

Over de voor- en nadelen van afstandsonderwijs

De optie afstandsonderwijs komt doorgaans pas in beeld als ter plaatse geen docent Nederlands voorhanden is. Begrijpelijk. Klassikaal onderwijs, in een klein groepje, heeft tal van voordelen. Anderzijds: een online-programma heeft óók sterke punten. En de bezwaren die eraan kleven zijn andere dan vaak wordt gedacht. Dat onderwijs op afstand nadelen heeft valt niet te … Read more

Over het nieuwe curriculum

Het nieuwe curriculum. Wat verandert er? Begin februari 2019 kwamen de nieuwe Language A: Literature guide en de Language A: Language and Literature guide uit. Het nieuwe curriculum zal vanaf augustus 2019 worden onderwezen, met een first assessment in 2021. Hierbij een overzicht van de belangrijkste veranderingen. 1.Evaluatie op basis van drie onderdelen Het aantal … Read more