Over de voor- en nadelen van afstandsonderwijs

De optie afstandsonderwijs komt voor IB-leerlingen doorgaans pas in beeld als ter plaatse geen docent Nederlands voorhanden is die het programma Dutch A: Literature of Dutch A: Language and literature kan begeleiden. Begrijpelijk. Klassikaal onderwijs, in een klein groepje, heeft tal van voordelen. Anderzijds: een online-programma heeft óók sterke punten. En de bezwaren die eraan … Read more

Over de literatuurlijst

Vanaf de zomer van 2019 wordt het nieuwe curriculum van Language A onderwezen. Met een ander programma én een andere literatuurlijst. De Prescribed reading list (PRL) biedt véél meer opties. De lijst van literaire werken is namelijk vervangen door een lijst van auteurs; van de opgenomen auteurs zijn in principe alle werken toegestaan. De PRL … Read more

Over de tweede taal in het IB

Regelmatig word ik benaderd door ouders die dwalen door de wirwar van begrippen en mogelijkheden: Dutch A, Dutch B, Lit, Lang & Lit, SSST… Het is inderdaad niet gemakkelijk. In deze blog een overzicht van ‘de basics’. Leerlingen (grade 11-12) die het IB-programma volgen, doen examen in zes vakken. Deze zijn gerelateerd aan zes disciplines, … Read more

Over het nieuwe curriculum

Het nieuwe curriculum. Wat verandert er? Begin februari 2019 kwamen de nieuwe Language A: Literature guide en de Language A: Language and Literature guide uit. Het nieuwe curriculum zal vanaf augustus 2019 worden onderwezen, met een first assessment in 2021. Hierbij een overzicht van de belangrijkste veranderingen. 1.Evaluatie op basis van drie onderdelen Het aantal … Read more