Over corona

Vrijwel alle internationale scholen wereldwijd nemen maatregelen tegen het coronavirus. De meeste scholen zijn gesloten. Er wordt massaal overgegaan tot online-leren. Voor scholen, leerlingen en docenten is het een enorme uitdaging. Het IBO informeert over de ontwikkelingen via www.ibo.org/news/news-about-the-ib/covid-19-coronavirus-updates/. Op deze site wordt o.a. stilgestaan bij de consequenties voor examenleerlingen. Hoewel ik vooral lesgeef in … Read more

Over woordenschat

Bij Nederlandstalige leerlingen in het buitenland is de ontwikkeling van de woordenschat één van de aandachtspunten. Dit geldt zeker voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Bij de uitbreiding van het vocabulaire gaat het dan immers om enigszins formele en/of laagfrequente woorden, die niet of nauwelijks gebruikt worden in de thuistaal en die de leerling uiteraard … Read more

Over literaire theorie

In de programma’s Dutch A: Literature en Dutch A: Language and Literature is een belangrijke rol weggelegd voor literaire theorie, o.a. verhaalanalyse en poëzie-analyse. Hoe leg je de leerlingen die theorie uit? Gebruik je een methode? Voor het IB-programma Dutch A bestaan geen eigen leerboeken. Voor de literaire theorie kan men uiteraard wel aansluiten bij … Read more

Over de Antillen, Suriname en Indonesië

Na het uitstapje naar Vlaanderen, gaat de blog deze week verder op reis. De PRL noemt vier ‘overzeese Nederlandstalige auteurs’: twee uit Curaçao (Frank Martinus Arion en Boeli van Leeuwen) en twee uit Suriname (Astrid Roemer en Karin Amatmoekrim). Bij Amatmoekrim vermeldt de PRL trouwens ook ‘Nederland’, het land waar ze als kleuter naartoe verhuisde. … Read more