Didactisch concept IB

Het IB-programma (grade 11-12) wordt gestuurd door het nieuwe curriculum. De drie areas of exploration die het IB heeft vastgelegd bieden het kader, maar binnen dit kader is er volop ruimte voor differentiatie. De literaire teksten die we hebben gekozen en de lespakketten die we hebben ontwikkeld, nodigen uit tot discussie en reflectie.

Kerndoel van het VORM-programma is om de leerling actief bij de teksten te betrekken. Immers, een literair werk staat niet op zichzelf maar daagt uit om vragen te stellen. Aan de hand van die vragen kan de leerling zijn/haar begrip van de wereld verbreden.

De begeleiding vindt plaats door schriftelijke feedback (per e-mail) en een wekelijkse Skype-sessie.