Didactisch concept IB

Voor het programma Dutch A (self-taught) leest de leerling negen literaire werken. We hebben veel ‘jonge’ teksten op de lijst, teksten die leerlingen aanspreken omdat ze gaan over de wereld van nu.

We besteden veel zorg aan ons lesmateriaal. U kunt hier ons lespakket bij de graphic novel Persepolis inzien.

Kerndoel van het VORM-programma is om de leerling actief bij de teksten te betrekken. Want een literair werk staat niet op zichzelf maar daagt uit om vragen te stellen. Aan de hand van die vragen kan de leerling zijn/haar begrip van de wereld verbreden.

De begeleiding vindt plaats door schriftelijke feedback (via ons online leerplatform) en in een wekelijkse videoles via Zoom.