IB (16-19 jaar)

Het IB biedt een tweejarig programma voor Dutch A: Literature (self-taught). In deze periode leest en bestudeert de leerling negen literaire teksten. VORM begeleidt de leerling hierbij.

  • Onze docenten zijn enthousiast en zeer ervaren.
  • De begeleiding door VORM is persoonlijk en op maat. We kiezen literaire werken die aansluiten bij het niveau en de interesse van de leerling.
  • We besteden veel zorg aan ons lesmateriaal. (U kunt hier een voorbeeld bekijken: ons lespakket bij de graphic novel Persepolis.)
  • De leerling levert elke week huiswerk in. Met elke leerling is er een wekelijkse Skype-afspraak van 30 à 45 minuten.
  • We bieden optimale service en hechten veel belang aan een goed contact met de ouders en de school over de voortgang.

In sommige gevallen kan een ander programma (bijv. Dutch B) geschikter lijken. Mocht u deze optie overwegen, neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


VORM heeft alle leerlingen heel goed in beeld. Onze leerlingen behalen uitstekende resultaten. In 2020 en 2021 legden negen VORM-leerlingen het examen IB Dutch af – in de meeste gevallen betrof dit Dutch A: Literature (SL). Vijf leerlingen behaalden een IB7, de overige vier leerlingen een IB6. De gemiddelde IB-score bedroeg 6,56.