IB (16-19 jaar)

Het IB biedt een tweejarig programma voor Dutch A: Literature (self-taught). In deze periode leest en bestudeert de leerling negen literaire teksten. VORM begeleidt de leerling hierbij.

  • Onze docenten zijn enthousiast en zeer ervaren.
  • De begeleiding door VORM is persoonlijk en op maat. We kiezen literaire werken die aansluiten bij het niveau en de interesse van de leerling.
  • We besteden veel zorg aan ons lesmateriaal. (U kunt hier een voorbeeld bekijken: ons lespakket bij de graphic novel Persepolis.)
  • De leerling levert elke week huiswerk in. Met elke leerling is er een wekelijkse Skype-afspraak van 30 à 45 minuten.
  • We bieden optimale service en hechten veel belang aan een goed contact met de ouders en de school over de voortgang.

In sommige gevallen kan een ander programma (bijv. Dutch B) geschikter lijken. Mocht u deze optie overwegen, neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.