Nieuws


Nieuwe website Stichting INIO

Onze partnerorganisatie Stichting INIO heeft een geheel vernieuwde website. Nederlands moedertaalonderwijs op afstand voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. Klik hier om de website te bekijken.


Voorbeelduitwerkingen paper 1 (Lang & Lit)

In het Kenniscentrum is een nieuw document verschenen met voorbeeld-paper 1’s voor het programma Dutch A Language and literature. Inclusief uitwerkingen! Het document is te vinden onder ‘Documenten en syllabi’. Of hier (rechtstreekse link).


Nieuwsbrief 4

Onze Nieuwsbrief (september 2020) is uit! U kunt de Nieuwsbrief hier lezen of downloaden.


Terug van vakantie

VORM is terug van vakantie! Vanaf maandag 17 augustus zijn we weer aan het werk. We hebben veel zin in het nieuwe schooljaar! Met de nieuwe VORM-lespakketten die we hebben ontwikkeld, kunnen we nóg beter aansluiten bij het niveau en de interesses van elke leerling.

Voor het schooljaar 2020-2021 kan VORM nog leerlingen begeleiden voor het IB- en pre-IB-programma. Ook late aanmeldingen zijn welkom. We zenden de benodigde boeken snel toe (deze service is bij de prijs inbegrepen), zodat een leerling na de inschrijving vrijwel meteen kan beginnen.

Uiteraard is het altijd mogelijk een Skype-afspraak te maken, waarin u uw vragen kunt stellen en nadere toelichting kunt krijgen op het VORM-programma. Stuurt u uw e-mail naar: pieter@vormtutoring.com.


Geslaagd!

Op 6 juli 2020 maakte het IBO de examenresultaten bekend. De VORM-leerlingen kunnen bogen op prachtige scores voor Dutch A. De scores lagen ruim boven het wereldwijd gemiddelde. Al onze grade 12-leerlingen behaalden hun streefcijfer; in een enkel geval werd het streefcijfer zelfs overtroffen! Alle leerlingen: van harte gefeliciteerd!


40 blogs

Sinds anderhalf jaar houd ik op deze website een blog bij, waarin elke week een aspect van het IB-onderwijs wordt besproken. De bijdragen zijn nu gebundeld in een document met veertig blogs – ‘the best of’… Ik heb bij de keuze vooral gelet op relevantie: wat zijn handige weetjes en nuttige tips voor docenten, ouders en leerlingen?

Het document is te vinden in het Kenniscentrum, en het kan ook hier worden gelezen of gedownload.


Nieuwsbrief 3

De derde Nieuwsbrief (mei 2020) van VORM is verschenen! U kunt de Nieuwsbrief hier lezen of downloaden.


Nieuw lespakket

Er is weer een nieuw lespakket verschenen in het kenniscentrum, elders op deze site: een pakket met speelse opdrachten bij Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht van de Britse auteur Mark Haddon. Leuk om te doen, vooral met leerlingen die iets hebben met wiskunde… Het lespakket kan ook hier worden bekeken en/of gedownload.


Bereikbaarheid

In deze tijden van corona loopt alles wat anders. Ons wekelijkse spreekuur laten we uitvallen; er is wel volop ruimte voor flexibele afspraken op een tijdstip dat voor u past. Wanneer u vragen heeft over het VORM-programma, of wanneer u overweegt uw zoon of dochter voor een van onze programma’s aan te melden, stuurt u dan een e-mail aan info@vormtutoring.com om een Skype-afspraak te maken.


IB-examens mei 2020 gaan niet door

Vandaag (22 maart) is bekend geworden dat de IB-examens van mei 2020 niet door zullen gaan. Het IB geeft aan dat het op 27 maart de scholen zal informeren over de gevolgen voor examenleerlingen.


Lespakkettenbieb

Met het oog op de recente ontwikkelingen rond het coronavirus heb ik besloten een bibliotheek van lespakketten in te richten: docenten kunnen een lespakket van mij ‘lenen’. Dit kan houvast bieden aan docenten die van klassikaal onderwijs moeten overgaan op online-lesgeven. Een lespakket kan ideeën aan de hand doen (bijv. voor opdrachten rond het AOE intertextuality) of integraal met leerlingen worden doorgenomen.

VORM heeft veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van lesmateriaal voor leerlingen in grade 9 t/m grade 12. Zo beschikken we o.a. over een tiental lespakketten voor IB-leerlingen. In ieder pakket staat één literaire tekst centraal. Elk lespakket telt ongeveer 40 blz., is voorzien van een docentenhandleiding en is samengesteld rond één van de drie area’s of exploration.

Het lenen van een VORM-lespakket is gratis, maar wel aan voorwaarden gebonden, o.a. met betrekking tot copyright. Neem voor meer informatie contact op met Pieter van der Vorm. E-mail: info@vormtutoring.com.


Lespakket bij Boy 7

Er is een nieuw, fraai lespakket beschikbaar, namelijk bij de spannende jeugdroman Boy 7 van Mirjam Mous. De link naar de pdf is te vinden onder ‘Kenniscentrum’. Het document is ook hier te downloaden.


Nieuwe syllabi beschikbaar

In de afdeling Kenniscentrum zijn twee nieuwe documenten geplaatst:

  • Syllabus paper 1 (proza): een instructie voor het schrijven van een literaire analyse van een prozatekst.
  • Taal- en stijlgids: een praktische gids met allerhande tips voor het verbeteren van de taal.

Nieuwsbrief 2

Onze tweede Nieuwsbrief is verschenen. U kunt hem hier lezen of downloaden.


Elektronische leeromgeving

Goed nieuws! Leerlingen die begeleid worden door VORM, kunnen gebruikmaken van de elektronische leeromgeving (ELO) van onze partner Stichting INIO. De ELO biedt een professioneel, veilig platform voor het uitwisselen van documenten. Lespakketten, instructies, huiswerk, feedback, enzovoort – het kan allemaal via de ELO worden gedeeld!


Nieuwsbrief

Onze eerste Nieuwsbrief is uit! U kunt hem hier bekijken.


Brochure

Onze brochure is uit! U kunt de brochure hier downloaden.