Pieter van der Vorm

Pieter van der Vorm

Pieter van der Vorm studeerde Nederlands in Utrecht, met als specialisatie moderne letterkunde. Van 1996 tot 2014 werkte hij als docent Nederlands aan universiteiten in Ankara, Kuala Lumpur en Wenen. In Kuala Lumpur deed hij zijn eerste ervaringen op als docent in het IB; in Wenen onderwees hij Dutch A aan diverse internationale scholen. Van 2013 tot 2018 werkte hij voor IBID, als docent en als coördinator van het SSST-programma.

De leerlingen die Pieter van der Vorm begeleidde, behaalden uitstekende resultaten. Pieter hecht veel waarde aan een persoonlijke en flexibele wijze van begeleiding. Differentiatie is belangrijk, waarbij uiteraard de eindtermen en leerdoelen in het oog worden gehouden.

Reactie van ouders:

You got the best out of both our children who are completely different. You are patient but firm and are able to create a dialogue with each child. Thank you!” (Fam. Juurlink, Vienna)