Over 10 tips voor het Individual Oral

In december, in de periode dat deze blog vakantie hield, publiceerde het IBO enkele relevante documenten op My IB. Zo verscheen voor Language A: 10 tips for schools & teachers for the individual oral. Een handig document voor docenten die hun leerlingen voorbereiden op het IO.

De tips sluiten uiteraard aan bij de informatie in de Language A guide. Sommige tips liggen nogal voor de hand of bieden een toelichting op iets wat al in de gids beschreven wordt. Toch vind ik het een zinvol document, omdat het verduidelijkt wat het IBO met het Individual Oral voor ogen staat. Hieronder zal ik enkele tips bespreken. (Ik neem de vrijheid de tips hier en daar in te korten en de volgorde aan te passen.)

1. “Students should aim at defining the chosen global issue in a very specific way and as simply as they can. Students should remember that a field of inquiry is a useful source from which to derive a global issue, but a field of inquiry does not constitute a global issue in itself.” Deze tip is ongetwijfeld ingegeven door de eerste praktijkervaringen. Ik ben in de voorbereiding op Mock-IO’s op diverse ideeën gestuit die bestonden uit een mondvol prachtige woorden, maar die onvoldoende duidelijk maakten wat de leerling nu écht ging onderzoeken.

2. “The approach to the oral should be analytical: students should aim to analyse, and not simply describe, the presence of the global issue in the works or work and body of work. The oral is not an exhaustive commentary of the extracts or the work or body of work, but a focused analysis of them guided by the lens of the global issue.” Met deze tip wordt nog eens benadrukt dat het gaat om een literaire of tekstuele analyse (!). De twee fragmenten dienen als springplank voor een bespreking van de literaire werken (Lit), of het literaire werk en het BoW (Lang & Lit). Het is dus niet de bedoeling dat de leerling zich beperkt tot de fragmenten: “The presence of the global issue in the broader body of work and/or work needs to be explored as much as its presence in the extracts.”

3. “The oral is not a comparative task. Comparison and contrast are not necessary.” Het is goed om dit voor ogen te houden. Dit is een wezenlijk verschil met paper 2, waar de kern juist ligt in de vergelijking van de twee teksten.

Het document met de tien tips is prettig, omdat het duidelijker maakt wat het IB verwacht. Ondertussen merk ik bij mijn leerlingen, en ook in contacten met collega’s, dat het bedenken van een geschikt global issue nog niet zo eenvoudig is.

De IB-gids bevat geen concreet voorbeeld hoe je een global issue vastlegt. De Language A: literature school-supported self-taught student guide geeft wel een voorbeeld, namelijk het volgende: “For example, imagine you choose the global issue of politics, power and justice. You could talk about two extracts from two novels that focus on the oppression of the individual. One of the novels should originally be written in your SSST language and the other novel a work in translation. Your individual oral should feature an interpretation of how the contexts of the extracts and overall works, the elements of literary, stylistic, rhetorical and/or performance craft and literary form, develop the examination of the oppression of the individual.” OK, logisch. Maar dit voorbeeld veronderstelt wél dat de teksten in hoge mate vergelijkbaar zijn en dat in beide literaire werken hetzelfde global issue een essentiële rol speelt. Het lijkt me dat dit voorbeeld prima zal werken met (bijv.) de combinatie Animal Farm en Boelgakov’s De meester en Margarita. Maar de opzet van het IB-programma is nu juist om teksten niet als paren aan te bieden en in plaats daarvan leerlingen zélf relaties te laten leggen tussen de gelezen werken en/of de BoW’s, relaties die ze vervolgens verbinden met global issues. En dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Want als teksten thematisch (of in periode/genre) verder van elkaar af liggen, reikt de overeenkomst tussen de teksten vaak niet verder dan een enigszins vergelijkbaar probleem voor een personage of een toevallig aanwezig motief. En als de ontwikkeling van dit personage of de functie van dit motief dan wordt gepromoveerd tot global issue en op die manier fungeert als lens voor de analyse van de twee werken, kan dit geforceerd overkomen en ten koste gaan van de nuance.

Gelukkig komt er steeds meer materiaal beschikbaar dat laat zien hoe je het global issue in de praktijk kunt invullen. Er circuleren inmiddels diverse voorbeelden van (Engelstalige) IO’s die het IBO heeft vrijgegeven. En op youtube zijn mooie, inzichtelijke instructievideo’s te vinden – onder andere de video’s van Thomas Lewandowski. Daarnaast leggen docenten natuurlijk zelf een verzameling aan van al dan niet geslaagde Mock-IO’s.

Toch denk dat er in het veld (en bij mij ook) behoefte is aan meer tips en ervaringen die laten zien hoe je zo’n global issue praktisch invult en uitwerkt, aan de hand van literaire werken of een literaire tekst en een BoW’s. Het lijkt me zinvol om in een workshop met Nederlandstalige collega’s ervaringen te delen en na te gaan hoe je te werk kunt gaan bij het vastleggen van een global issue. Wat werkt wel en wat niet? Ik heb het idee opgevat om later dit jaar eens te bekijken of ik zo’n online-workshop zou kunnen organiseren.

Vooralsnog is het prettig dat het IBO zelf meer toelichting geeft. Dit nieuwe document 10 tips for schools & teachers for the individual oral biedt niet ‘de sleutel’, maar het is wel goed dat het er is.

Pieter van der Vorm

Plaats een reactie