Over corona

Vrijwel alle internationale scholen wereldwijd nemen maatregelen tegen het coronavirus. De meeste scholen zijn gesloten. Er wordt massaal overgegaan tot online-leren. Voor scholen, leerlingen en docenten is het een enorme uitdaging.

Het IBO informeert over de ontwikkelingen via www.ibo.org/news/news-about-the-ib/covid-19-coronavirus-updates/. Op deze site wordt o.a. stilgestaan bij de consequenties voor examenleerlingen.

Hoewel ik vooral lesgeef in het self taught-programma, bespeur ik ook de gevolgen. De komende weken is het daarom zaak me volledig te concentreren op mijn leerlingen en op het aanpassen van de planning en de begeleiding. Deze blog last daarom een pauze in, minimaal tot 21 april. Zodra de scholen weer open gaan en het onderwijs wordt hervat, hoop ik de draad op te nemen met nieuwe blogs.

Pieter van der Vorm

PS: Vandaag ben ik een nieuw initiatief gestart: de Lespakkettenbieb. Zie het bericht onder ‘Nieuws’, elders op deze website.

Plaats een reactie