Over de dual route

Toen ik op 19 januari een pauze aankondigde voor deze blog, was nog niet bekend of de IB-examens van mei 2021 zouden doorgaan. Begin februari gaf het IBO uitsluitsel, met de aankondiging van een dual route model: in regio’s waar het mogelijk is om de schriftelijke examens op een veilige manier af te nemen, gaan de examens door. Waar dit niet mogelijk is, worden leerlingen beoordeeld op basis van IA’s en predicted grades.

Het besluit van het IBO heeft heel wat stof doen opwaaien, o.a. omdat leerlingen nu op een verschillende manier worden beoordeeld. Zijn leerlingen die examens afleggen niet in het nadeel ten opzichte van leerlingen die beoordeeld worden op basis van IA’s en PG’s? Om een faire beoordeling te garanderen zal het IBO erop moeten toezien dat leerlingen in beide routes vergelijkbare scores behalen. Er zal een grote verantwoordelijkheid komen te liggen bij leerkrachten voor het toekennen van predicted grades. Immers, de non-exam route zal vooral gelden voor scholen die weinig fysiek onderwijs hebben kunnen bieden. Het lijkt me voor een leerkracht geen eenvoudige opgave om predicted grades te bepalen voor leerlingen die vooral online-onderwijs hebben gevolgd en die in een situatie van homeschooling vaak worstelden met de lesstof of met hun motivatie.

Het dual route model verdient geen schoonheidsprijs, maar wat was het alternatief? Het IBO had al vroeg aangegeven niet voor online-examinering te willen kiezen. Daar komt bij dat het IBO al enige ervaring heeft opgedaan met het dual route model, namelijk bij de examens van november 2020. De gemiddelde scores die die examensessie opleverden, kwamen redelijk goed overeen met de scores in voorgaande jaren.

De situatie nu is niet te vergelijken met die in mei of november 2020: sommige leerlingen zijn tien maanden niet naar school geweest en hebben een aanzienlijke leerachterstand opgelopen, door het gemis van klassikale uitleg en door het gemis van sociale contacten (want het leren in een groep zal motiveren en leiden tot betere leerprestaties).

Het belooft een rommelige examensessie te worden. Niet eens zozeer vanwege de dual route. Ik vrees dat veel scholen te maken krijgen met onvoorziene situaties: leerlingen in quarantaine die niet aan een examen kunnen deelnemen, of de onrust na een positieve test tijdens de examenperiode. Daarnaast kunnen overheden tot een lockdown besluiten die de aanwezigheid van een grote groep leerlingen in één ruimte verbiedt. De afgelopen weken heeft het IBO al diverse regio’s aan de lijst voor de non-exam route toegevoegd. In februari schatte het IBO nog in dat zo’n 70 % van de IB-scholen de examens van mei 2021 zou kunnen afnemen; het lijkt waarschijnlijk dat dit aantal lager uitvalt.

En wat de examens zelf betreft? Het IBO heeft in de mei 2021-sessie heel wat papers geschrapt (o.a. paper 2 van het Language A-programma vervalt). Met betrekking tot de papers die nog wel op het programma staan, heeft het IBO aangekondigd nadrukkelijk rekening te zullen houden met de omstandigheden. Hoe dat precies wordt ingevuld (eenvoudigere examens en/of lagere grade boundaries?) is nog afwachten.

Pieter van der Vorm

Plaats een reactie