Over delpher.nl

Na de inhoudelijke blogs van de afgelopen weken dit keer een luchtiger thema: de website delpher.nl.

Wat is delpher.nl? Eind 2013 lanceerde de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, in samenwerking met enkele universiteitsbibliotheken, het zoeksysteem Delpher. De site biedt ruim 100 miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften. Mét geavanceerde zoekfuncties. Bij het ontwikkelen van lesmateriaal kun je daar veel mee, zeker in het kader van de areas of exploration.

Een mooi voorbeeld is te vinden in het VORM-lespakket bij Persepolis. In opdracht 22 gaat het om de bioscoopbrand. Wie heeft de brand aangestoken? In het boek zegt de vertelster: ‘Het volk weet dat de sjah zelf schuldig is!!!’ De westerse media zagen het anders: ‘Bioscoopbrand in Iran werk van fanatieke moslims’ kopte de Leidse courant op 21 augustus 1978. Het gaat er niet zozeer om wie gelijk heeft; je kunt leerlingen erop wijzen dat berichtgeving gekleurd kan zijn, en de vraag stellen: waarom? Wat is de betekenis van die verschillende perspectieven?

Daarnaast gebruik ik delpher.nl ook om recensies te vinden van teksten die vóór het internettijdperk verschenen, of die niet besproken zijn in de grote kranten. Zo heb ik voor het pre-IB lesmateriaal ontwikkeld bij toneel van Esther Gerritsen – sprankelend theater voor jongeren vanaf 15 jaar. Na enig speuren kwam ik erachter dat er in 2008 een mooi stuk over een theatervoorstelling is verschenen in de Provinciale Zeeuwse Courant.

In het nieuwe curriculum is het accent verschoven van literaire analyse naar context en ‘de andere cultuur’. Bij het samenstellen van een lesprogramma kan een site als delpher.nl heel bruikbaar zijn bij het zoeken naar (kranten)berichten die een interessant perspectief bieden op een literaire tekst of op een thema dat in de cursus aan de orde wordt gesteld.

Pieter van der Vorm

Plaats een reactie