Over examentips

Op donderdag 29 april gaan de IB-examens van start. Althans: aan de scholen die de exam route volgen. Language B bijt het spits af (voor alle talen, behalve Engels, Frans en Spaans). Language A staat voor woensdag 5 mei op het programma; deze sessie schrijven de leerlingen alleen een paper 1. Het programma zit erop, welke last minute tips kun je als docent je leerlingen nog geven?

Op basis van mijn eigen onderwijspraktijk volgen hier vijf tips:

  1. Zorg voor een afsluiting van het inhoudelijke programma. De leerling heeft geleerd hoe je een tekst analyseert, hij/zij is vertrouwd met de werkwijze van een analyse en heeft zo’n paper 1 meerdere keren geoefend, óók handgeschreven. Het is goed om ruim voor het examen te kunnen zeggen: ‘Genoeg geoefend, we zijn klaar’. Dat geeft de leerling rust. Vanaf dat moment is er alleen nog revisie.
  2. Bespreek samen met de leerling hoe hij/zij zich op het examen wil voorbereiden (de revisie). Stel eventueel een planning op. Het kan hierbij bijv. gaan om het nalezen van theorie en/of de feedback op oefen-papers, het bestuderen van voorbeelduitwerkingen of een taaldossier dat de leerling bijhoudt. Als docent kun je de leerling helpen om de fase van revisie zo efficiënt mogelijk in te vullen.
  3. Leg de leerling nóg eens uit wat bij het examen verwacht wordt. Bespreek de procedure en de beoordelingscriteria. Is de leerling van plan een schrijfplan te maken? Zo ja, hoe ziet dat eruit en hoeveel tijd mag dat kosten? Wanneer een leerling tussen twee teksten kan kiezen: welke tekst kiest hij/zij en waarom? Je kunt met de leerling strategieën doornemen: wat te doen als hij/zij de tekst niet goed begrijpt?
  4. Houd bij de begeleiding rekening met de persoonlijke situatie van de leerling. Je hebt leerlingen die graag werken volgens een strakke planning maar je hebt er ook die alles tot het laatste moment uitstellen. Sommige leerlingen staan er op basis van predicted grades voortreffelijk voor, voor andere hangt het IB-diploma aan een zijden draadje. Probeer elke leerling op een eigen wijze te motiveren.
  5. Wees positief! Juist bij zwakkere leerlingen: wijs erop wat de leerling in de loop van het programma geleerd heeft en wat hij/zij goed kan. Op die manier moedig je de leerling aan die kwaliteiten te gebruiken en uiteraard is dit goed voor het zelfvertrouwen. Die psychologische factor kan moeilijk onderschat worden – zeker nu de examentijd van paper 1 in het Language A-programma 75 minuten bedraagt (voorheen was dit 90 minuten). Het geloof in eigen kunnen zal helpen om snel en efficiënt te werken.

De voorbereiding is dit jaar, meer dan anders, vooral ook een mentale kwestie. Na een jaar met veel lesuitval, onzekerheid en teleurstellend verlopen Mocks (want zo’n past paper is nu natuurlijk geen faire toets en legt vooral de leerachterstand bloot), zullen veel leerlingen moeite hebben zich op te laden. Net voor de examens kunnen ze rust en zelfvertrouwen goed gebruiken. En dan dat zetje: Ga ervoor!!!

Pieter van der Vorm

Plaats een reactie