Over het Individual Oral: twee valkuilen

IB-docenten zullen dit schooljaar veel lestijd besteden aan de voorbereiding op het Individual Oral (IO). Corona husselde de planning grondig door elkaar en voor mij geldt dat al mijn IB-leerlingen, in DP1 én DP2, dit schooljaar hun IO zullen afleggen. Inmiddels hebben diverse grade 12-leerlingen een ‘Mock-IO’ afgelegd.

De eerste ervaringen laten zien dat het IO een boeiende opdracht is: leerlingen vinden het interessant om teksten te verbinden met een global issue. Maar ook merk ik dat er in de uitvoering het nodige mis kan gaan. Hieronder zal ik twee valkuilen bespreken. 

valkuil 1: de leerling gaat te uitvoerig in op de inhoud en onvoldoende op de vorm

Leerlingen hebben de neiging om de aanwezigheid van het gekozen global issue aan te willen tonen in een vergelijking die grotendeels beperkt blijft tot het niveau van de inhoud.  Dat is te weinig. De Language A guide geeft voor het IO de volgende prompt: “Examine the ways in which the global issue of your choice is presented through the content and form of two of the works that you have studied.”

Het is dus van belang dat de leerling laat zien hoe het global issue wordt gepresenteerd, waarbij ook de inzet van literaire middelen wordt betrokken. Wie de maximale score voor criterium B wil behalen, zal aan het volgende moeten voldoen: “There is a thorough and nuanced understanding of how authorial choices are used to present the global issue.” Kortom: de leerling zal óók aandacht moeten besteden aan het perspectief, motieven, stijlmiddelen, enz.

valkuil 2: de leerling interpreteert de tekst volledig vanuit het gekozen global issue

Nadat leerlingen hun global issue hebben gekozen, hebben ze de neiging tot hineininterpretieren. Stel dat een leerling spreekt over‘discriminatie’, dan ligt het gevaar op de loer dat de gekozen teksten en fragmenten weinig kritisch worden geïnterpreteerd maar uitsluitend uitgelegd als een statement over discriminatie.

Wanneer het global issue wordt gepromoveerd tot ‘het thema’, kan dit leiden tot een eendimensionale lezing waarbij de tekst volledig in het global issue wordt geperst. Ik denk dat het verhelderend kan zijn om leerlingen onderscheid te laten maken tussen thematiek en global issue, en in het IO na te gaan hoe die twee zich tot elkaar verhouden.

Het global issue biedt een prettige focus, maar uiteindelijk wordt de leerling niet beoordeeld op basis van zijn/haar ideeën over (bijv.) discriminatie, maar op basis van tekstbegrip en analytische vaardigheden die in de loop van het programma zijn ontwikkeld. Het is goed om dát voor ogen te houden.

Pieter van der Vorm

Plaats een reactie