Over paper 2

Met het nieuwe curriculum wordt paper 2 in een nieuwe jas gestoken. Bijzonder is dat er één examen komt voor de programma’s Literature en Language & Literature. Bovendien is er geen onderscheid tussen SL en HL. En inhoudelijke verschillen? Die zijn er ook. Paper 2 is, als voorheen, een vergelijkend essay op basis van twee teksten die de leerling in de loop van het programma heeft gelezen. Maar diverse dingen zullen anders zijn.

Wat verschillen ten opzichte van het oude paper 2 Literature op een rijtje:

  • De tijd voor het examen is 1 uur en 45 minuten.
  • De leerling krijgt de keuze uit vier vragen.
  • Paper 2 is niet meer gekoppeld aan een bepaald literair genre.
  • De leerling kan ook teksten in vertaling gebruiken.

De IB-gids geeft aan dat de leerling vier vragen zal krijgen “of a general nature”. Dit is een weinig specifieke omschrijving. De gids voor leerlingen in het self-taught-programma bevat een voorbeeldvraag: “There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. To what extent do two of the works you have studied present concepts of good and bad as a matter of perception?”

Het is een algemene vraag die voor veel literaire werken relevant is, ongeacht het genre, de periode of de cultuur waarin de tekst is ontstaan. Dergelijke vragen zijn te verwachten, waarbij ik denk dat de vragen niet per se gerelateerd zullen zijn aan een idee of thema maar bijv. ook kunnen refereren aan de rol van de context bij het toekennen van betekenis aan een literaire tekst.

Hoe kan een leerling zich op het examen voorbereiden? In de IB-gids wordt de leerling aangeraden om in de loop van de cursus en in overleg met de docent drie literaire werken te selecteren voor paper 2. De rubrics laten zien dat de leerling o.a. wordt beoordeeld op compare and contrast. Het is belangrijk dat de leerling voldoende oefening heeft in het vergelijken van twee teksten. En uiteraard ook in het schrijven van een essay. De examinator zal oog hebben voor de bespreking van de literaire kenmerken en de authorial choices (criterium B), dus ook dát moet geoefend. 

En wat betreft de selectie van de drie literaire werken? De cursus Language A: Literature is gecentreerd rond de drie Area’s of Exploration (AOE). Het ligt voor de hand dat dit ook tot uiting zal komen in paper 2. Het kan een idee zijn om met betrekking tot het tweede AOE (Time and space) een tekst uit een andere periode of cultuur op te nemen. Dit kan interessante mogelijkheden bieden voor een paper 2. Een tekst van een ander genre dan proza kan eveneens een optie zijn, aangezien dit de leerling een houvast kan bieden bij het beschrijven van tekstuele kenmerken en de keuzes van de auteur.

Tijdens één van de workshops die ik bezocht, werd de vraag gesteld of het paper 2 niet ‘gewoon’ een Individual Oral was, maar dan schriftelijk… De cursusleider moest er even over nadenken. Zijn antwoord: ‘Tja, daar zit wat in. Maar… let op de verschillen!’

In het nieuwe curriculum gaat het (uiteraard) om literaire analyse maar ook om de vaardigheid om twee teksten met elkaar te verbinden/vergelijken. Dit is een wezenlijk onderdeel bij het Individual Oral én bij paper 2. Reden om hier veel aandacht aan te besteden.

Pieter van der Vorm

PS: In de afdeling Kenniscentrum is een syllabus opgenomen met instructies voor het schrijven van een paper 2. Een handig document! U kunt het ook hier downloaden.

Abonneren op de blog? Op deze plek verschijnt elke dinsdag een blog. Telkens over een aspect van het IB-onderwijs. Leest u de blog graag en wilt u hem automatisch ontvangen? Dat kan! U kunt zich abonneren door een mail te sturen naar pieter@vormtutoring.com. In dat geval ontvangt u de nieuwste blog elke dinsdag in uw mailbox.

Plaats een reactie