Over planning

In het nieuwe IB-curriculum voor Language A: Literature zijn de vertrouwde ‘Parts’ verdwenen. De leerling kan zelf bepalen, in overleg met zijn docent, welke literaire werken van zijn lijst hij gebruikt voor het mondeling examen en welke voor paper 2. Heel mooi natuurlijk, die vrijheid, maar… hoe structureer je eigenlijk de cursus? Waar begin je?

Het nieuwe curriculum bevat één aspect dat aanzienlijke consequenties heeft voor de planning, namelijk de afname van het mondeling examen. De Language A: Literature guide vermeldt: “It is recommended that the oral takes place either in the last part of the first year of the course or the first part of the second year of the course.” 

Ik verwacht dat de meeste scholen het mondeling examen aan het eind van het eerste jaar zullen inroosteren. Dat lijkt me voor de leerling ook het prettigst: het tweede jaar zit immers al vol deadlines, o.a. voor het Extended Essay.

De planning van dit examen bepaalt veel. Want het Individual Oral is gebaseerd op twee (fragmenten uit) literaire werken die de leerling heeft gelezen, met één fragment uit een oorspronkelijk Nederlandstalige tekst en één fragment uit een tekst in vertaling. Wanneer je bovendien wilt dat de leerling keuze heeft (en dat is uiteraard de intentie van het IB), zul je in het eerste jaar minimaal twee oorspronkelijk Nederlandstalige werken en twee teksten in vertaling moeten plannen. De teksten dienen zodanig gekozen dat ze goede mogelijkheden bieden om tien minuten (voor self-taught vijftien) te spreken over een global issue.

Bij de selectie van teksten voor het eerste jaar (DP1) kiest de docent het liefst boeken met veel ‘wereld’, of literaire werken die anderszins uitnodigen om te spreken over een global issue. De Language A: Literature guide biedt een uitvoerige toelichting op het begrip global issue, inclusief vijf fields of inquiry, die ideeën kunnen aanreiken. Het is raadzaam om zorgvuldig af te wegen welke mogelijkheden de teksten die in DP1 worden gelezen hiervoor bieden.

Waar de docent bij de planning uiteraard ook rekening mee moet houden: de drie areas of exploration (AOE’s). Welke AOE’s stel je in het eerste jaar aan de orde, en hoe verhouden die zich tot mogelijke global issues?

Kortom: Het is verstandig om bij de planning te vertrekken vanuit het Individual Oral. En vervolgens ligt ook voor DP2 al veel vast. De vereisten van het curriculum (de spreiding over diverse genres, minimaal drie teksten in vertaling, de drie AOE’s) bieden, tezamen met de drie assessments components, uiteindelijk heel wat structuur.

Pieter van der Vorm

Plaats een reactie