Over vlogboek.nl en literatuurgeschiedenis.org

Afgelopen donderdag viel in Wenen de eerste sneeuw. Het jaar loopt ten einde, de komende weken zullen er jaaroverzichten worden samengesteld. Wat was 2020 voor een jaar? Laten we corona even overslaan. Vandaag aandacht voor twee websites die me in 2020 opvielen.

1. vlogboek.nl

Helemaal nieuw is Vlogboek niet. In augustus 2014 begon Jörgen Apperloo, een leraar Nederlands, met het youtube-kanaal. Vlogboek startte met boekbesprekingen: elke week werden er drie romans besproken. In 2016 en 2017 sloeg Apperloo nieuwe paden in. De boekbesprekingen bleven maar er kwamen afleveringen over literatuurgeschiedenis bij. En de rubriek ‘De Vitrine’ besteedde aandacht aan minder bekende of vergeten auteurs. Wat opviel: Vlogboek kreeg een steeds professionelere look, met een betere camera en beter gemonteerde filmpjes. En een steeds beter presenterende Jörgen.

De hoge kwaliteit van Vlogboek werd opgemerkt door de uitgever van de lesmethode KERN Nederlands. Sinds het voorjaar van 2020 maakt Vlogboek video’s als aanvulling op de hoofdstukken literatuurgeschiedenis van deze lesmethode. In de video’s vat Jörgen Apperloo het tijdsbeeld samen en biedt hij nuttige leestips bij het besproken tijdvak. Op de website www.vlogboek.nl zijn de video’s te bekijken en is bovendien een overzicht te vinden van de meer dan vierhonderd (!) romans die Apperloo de afgelopen zes jaar op Vlogboek heeft besproken, inclusief links naar de afleveringen. Prachtig materiaal!

2. literatuurgeschiedenis.org

Drie weken geleden, op 16 november, ging de website www.literatuurgeschiedenis.org online, een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek en de Nederlandse Taalunie. De site vervangt literatuurgeschiedenis.nl. Wie de oude website (.nl) kende en nu de nieuwe site (.org) opent, valt meteen de vormgeving op. De nieuwe lay-out is mooi en overzichtelijk. Uiteraard zijn de teksten geactualiseerd. Er zijn meer audio- en videofragmenten, meer verwijzingen naar bijv. DBNL en je kunt gemakkelijk doorklikken naar allerlei thema’s en literaire stromingen.

Op zich is literatuurgeschiedenis geen onderdeel van het IB-curriculum. Maar voor een goed begrip van een literaire tekst is het van belang dat de leerling die tekst in de tijd en culturele context kan plaatsen. Websites als vlogboek.nl en literatuurgeschiedenis.org zijn daarvoor heel inzichtelijk, mede door het vele beeldmateriaal. Het biedt leerlingen de mogelijkheid om op een snelle, prettige manier een eerste indruk te krijgen van bijv. een literaire periode en de thema’s die in die periode centraal staan. We leven per slot meer en meer in een beeldcultuur, en de twee hier besproken websites spelen daar goed op in.

Pieter van der Vorm

Plaats een reactie