Didactisch concept pre-IB

Bij leerlingen in grade 9 of 10 dringt zich soms de vraag op: is Nederlands wel de moedertaal? Natuurlijk: het is de taal die de leerling spreekt met familie. Maar bij een langdurig verblijf in het buitenland is Nederlands soms niet meer de sterkste taal. Die rol wordt langzaamaan overgenomen door het Engels.

Wat heeft een leerling in het pre-IB nodig? De achtergrond en situatie zijn telkens anders. Daarom hechten we belang aan persoonlijke begeleiding. We vertrekken vanuit de behoeften van de leerling.

Met elke leerling is er een wekelijkse les van 30 à 45 minuten via Zoom. We gaan uit van een studiebelasting van gemiddeld 3 uur per week.

Het lesprogramma in grade 9 (VO3) is gericht op het activeren van de taal. De leerling leest zes romans voor jongeren. Het lesmateriaal sluit aan bij de boeken. De leerling verbetert zijn/haar taalvaardigheid, waarbij tevens een link wordt gelegd met actuele thema’s (bijv. ‘Natuur en milieu’) die relevant zijn voor het IB.

Grade 10 (VO4) staat in het teken van de voorbereiding op het IB. De leerling leest zes toegankelijke literaire teksten. Deze worden besproken aan de hand van de drie areas of exploration die centraal staan in het nieuwe IB-curriculum.

Onze ideeën over didactiek worden goed zichtbaar in ons lesmateriaal. U kunt hier (klik op de link) een voorbeeld bekijken: ons lespakket bij de graphic novel Persepolis. Dit boek staat op de leeslijst van pre-IB (2).