Documenten en syllabi

In deze afdeling vindt u:

  • documenten met de rubric scores
  • handige syllabi met instructies voor een paper 1, een paper 2 en het Individual Oral
  • overige relevante documenten

Het nieuwe curriculum (first teaching 2019) telt drie examenonderdelen: paper 1, paper 2 en het Individual Oral. De beoordelingscriteria van deze onderdelen zijn hieronder te downloaden, als handige A4’tjes in Word.

Hier de rubric scores voor paper 1.

Hier de rubric scores voor paper 2.

Hier de rubric scores voor het Individual Oral.


Hoe bereidt een leerling zich voor op het Individual Oral? Hier een gedetailleerde syllabus.

Paper 1 betreft een analyse. Bij Dutch A: Literature gaat het om een literaire analyse; het kan hierbij gaan om vier genres: proza, poëzie, toneel en non-fictie. De syllabus voor ‘proza’ is hier te vinden.

Hier een uitvoerige syllabus voor het schrijven van paper 2.

U vindt hier een document met voorbeelduitwerkingen voor paper 1 (Language and literature).

Leerlingen willen vaak ook hun taal verbeteren. Hiervoor hebben we een Taal- en stijlgids samengesteld, met allerlei nuttige tips. Deze gids is hier te downloaden.


In november 2019 publiceerde het IBO op MY IB twee nuttige documenten met Frequently Asked Questions, namelijk:

  • Voor Language A (Literature + Lang & Lit). Het document is hier te downloaden.
  • Voor Language A: Literature self-taught. Dit document is hier te vinden.

75 blogs

Op 26 februari 2019 begon ik op deze website een blog waarin ik allerlei aspecten van het IB-onderwijs bespreek. In ruim drie jaar tijd verschenen er bijna honderd blogs. In augustus 2022 heb ik 75 geselecteerd en samengebracht in een bundel.

Over het IB Nederlands: 75 blogs beoogt allerlei onderwerpen en vragen aan te snijden die relevant zijn voor het doceren van Nederlands aan IB-leerlingen. Het is geenszins de bedoeling om ‘voor te schrijven hoe het moet’. Integendeel, de blogs nodigen uit tot reflectie en creativiteit

Ik hoop dat deze bundel docenten tal van ideeën aan de hand zal doen, en hen zal helpen bij het ontwikkelen van een passend lesprogramma en het geven van mooie, enthousiasmerende lessen!

De bundel is beschikbaar als (gratis) ebook en als pdf.