IB (16-19 jaar)

Het IB biedt een tweejarig programma voor Dutch A: Literature (self-taught). In deze periode leest en bestudeert de leerling negen literaire teksten. VORM begeleidt de leerling hierbij. De begeleiding is persoonlijk en op maat. Er is een wekelijks contactmoment (30 à 45 minuten) via Zoom. We bieden constructieve feedback op ingeleverd huiswerk.

Hoe ziet ons programma eruit? Wat zijn onze kwaliteiten? We hebben een handig overzicht gemaakt in tien punten. U kunt dit hier lezen of downloaden.


VORM heeft alle leerlingen heel goed in beeld. Onze leerlingen behalen uitstekende resultaten; de scores liggen ruim boven het wereldwijd gemiddelde.


We besteden veel zorg aan ons lesmateriaal. U kunt hier een voorbeeld bekijken, namelijk ons lespakket bij de graphic novel Persepolis.