IB (16-19 jaar)

Het IB biedt een tweejarig programma. In deze periode leest de leerling negen literaire teksten. VORM bereidt de leerling optimaal voor op paper 1, paper 2 en het mondeling examen. We besteden veel zorg aan de selectie van interessante, spannende, verrassende, kortom boeiende literaire teksten, en we maken hier mooi lesmateriaal bij.

De voortgang wordt gevolgd met een portfolio. De leerling levert elke week huiswerk in en ontvangt hierop gedetailleerde feedback. Met elke leerling is er een wekelijkse Skype-afspraak van 30 à 45 minuten.