IB (16-19 jaar)

Het IB biedt een tweejarig programma voor Dutch A: Literature (self-taught). In deze periode leest en bestudeert de leerling negen literaire teksten. VORM begeleidt de leerling hierbij. De begeleiding is persoonlijk en op maat. Er is een wekelijks contactmoment (30 à 45 minuten) via Zoom. We bieden constructieve feedback op ingeleverd huiswerk.

Hoe ziet ons programma eruit? Wat zijn onze kwaliteiten? We hebben een handig overzicht gemaakt in tien punten. U kunt dit hier lezen of downloaden.


VORM heeft alle leerlingen heel goed in beeld. Onze leerlingen behalen uitstekende resultaten; de scores liggen ruim boven het wereldwijd gemiddelde. De afgelopen twee schooljaren (examens in 2020 en 2021) begeleidde VORM negen examenleerlingen. De gemiddelde score bedroeg 6,56. (Vijf leerlingen scoorden een IB7, vier leerlingen een IB6.)


We besteden veel zorg aan ons lesmateriaal. U kunt hier een voorbeeld bekijken, namelijk ons lespakket bij de graphic novel Persepolis.