Over het Individual Oral

Mijn grade 11-leerlingen zijn begonnen aan hun IB-programma. In de blog van 20 augustus besteedde ik aandacht aan de planning van de cursus Language A: Literature, waarbij ik erop wees dat DP1 in het teken staat van het Individual Oral (IO). In de blog van vandaag wordt dit IO tegen het licht gehouden.

Een opmerking vooraf: De procedure van het IO wordt beschreven in de IB-guide. Wie een praktische gids wenst (hoe bereid ik dit voor met mijn leerlingen?) kan ideeën opdoen of inspiratie putten uit de Syllabus Individual Oral – ook te vinden in de afdeling Kenniscentrum, elders op deze site.

Het IO is een nieuw onderdeel maar het bevat veel vertrouwds. Je zou grofweg kunnen stellen dat het IB in het Individual Oral twee onderdelen uit het oude programma heeft samengevoegd, namelijk de IOP en de IOC. Overeenkomsten met de IOP: het IO is een presentatie, gecentreerd rond een onderwerp (nu: een global issue). Dat de leerling zich hierbij baseert op fragmenten van maximaal 40 regels uit literaire teksten die hij of zij heeft gelezen, is dan weer iets wat doet denken aan de IOC.

Er pleit heel wat voor de nieuwe vorm. Allereerst denk ik dat het IO goed aansluit bij de belangstelling van leerlingen. Het global issue nodigt ertoe uit om de literaire werken te verbinden met een context en daagt de leerling uit om een relatie te leggen tussen tekst en maatschappij. Een tweede voordeel zie ik in de verplichting om een tekst in vertaling te gebruiken. De nieuwe opzet biedt volop ruimte voor ‘de andere cultuur’.

Hoe interessant het IO ook is, men kan er uiteraard kritische vragen bij stellen. Hieronder maak ik drie kanttekeningen.

  1. In de rubrics is géén criterium opgenomen voor ‘presenteren’. De leerling kan een levendige presentatie houden maar ook een monotoon praatje mompelen. Het ligt voor de hand dat het eerste tot een hogere score zal leiden, maar de rubric scores zijn hier niet duidelijk over.
  2. De leerling moet in het IO erg veel doen. Hij of zij spreekt over twee teksten, aan de hand van twee fragmenten, gecentreerd rond één global issue, waarbij de authorial choices op een genuanceerde manier moeten worden besproken. Ik denk dat het een hele klus wordt om dit in maximaal 10 minuten (15 minuten voor self-taught) te doen. Kortom: de taak is complex, en het gevaar van oppervlakkigheid ligt op de loer.
  3. In de gids voor self-taught wordt een voorbeeld gegeven: “For example, imagine you choose the global issue of politics, power and justice. You could talk about two extracts from two novels that focus on the oppression of the individual.”  Inderdaad lijkt dit goed te doen voor twee romans. Maar… de boekenlijst dient te voldoen aan een aantal eisen: minimaal drie periodes, minimaal drie genres, enz. Het kan lastig zijn om een link te leggen tussen bijv. historisch toneel of moderne poëzie en een global issue.

Het zijn vragen die zoal opkomen (of althans bij mij opkwamen). Snijden ze hout? Ten dele. In de laatste twee punten zie ik weinig bezwaren. Ik denk dat het goed mogelijk is om een historische tekst of poëzie te gebruiken voor een IO. Juist! Want de variatie in tijd of genre kan spannende vragen oproepen – vragen die je best kunt verbinden met een global issue. En ja, het IO is inderdaad complex en veelomvattend, maar wellicht werkt dat in de praktijk juist prettig: de leerling zal het IO terdege moeten voorbereiden.

De eerste kanttekening blijft. Het ontbreken van een apart criterium voor ‘presenteren’ vind ik een gemis. Het valt aan te nemen dat de examinator niet alleen oog zal hebben voor de inhoud van de presentatie maar ook voor de manier waarop de leerling zijn/haar verhaal presenteert. Spreekt de leerling enthousiast? Komt het betoog aan bij het publiek? Criterium D (Language) biedt enige ruimte om dit mee te laten wegen, maar in de rubric scores blijft het mondeling karakter van het Individual Oral helaas onderbelicht.

Pieter van der Vorm

Abonneren op de blog? Op deze plek verschijnt elke dinsdag een blog. Telkens over een aspect van het IB-onderwijs. Leest u de blog graag en wilt u hem automatisch ontvangen? Dat kan! U kunt zich abonneren door een mail te sturen naar pieter@vormtutoring.com. In dat geval ontvangt u de nieuwste blog elke dinsdag in uw mailbox.

Plaats een reactie