Over paper 1

Van de drie examenonderdelen in het nieuwe curriculum oogt paper 1 het meest vertrouwd: een guided literary analysis, waarbij de leerling de keuze krijgt tussen twee teksten. De verschillen met het ‘oude’ curriculum lijken op het eerste gezicht gering. Bij nader inzien hebben ze echter heel wat consequenties.

De verschillen op een rijtje:

  1. Paper 1 gaat 35 % van het IB-eindcijfer bepalen (dit was 20 %).
  2. De tijd voor het examen is teruggebracht tot 75 minuten (was 90 minuten).
  3. Bij elke tekst krijgt de leerling één richtvraag (voorheen twee richtvragen).
  4. De teksten worden gekozen uit de vier genres: proza, poëzie, toneel, non-fictie.

Kortom: een korter examen, dat zwaarder telt. De verschillen zijn fors; dat kwartier weegt. Het eerste deel van het examen zal de leerling de tekst moeten analyseren en een schrijfplan maken; de laatste vijf à tien minuten zal hij/zij de analyse willen overlezen. De effectieve schrijftijd is zodoende teruggebracht tot hooguit 60 minuten. De factor tijd (in sommige gevallen ook: stress) zal een belangrijke rol gaan spelen.

Maar de grootste verschillen liggen in het vierde punt van het lijstje. Voorheen was vastgelegd dat één van de teksten een gedicht was. De tweede tekst kon alles zijn maar was in de praktijk altijd proza. In het nieuwe curriculum moet de leerling voorbereid zijn op alle mogelijke combinaties. Nu de examinator voor beide teksten uit vier genres kan kiezen, lijkt de combi proza + poëzie me geen zekerheid meer. Het ligt voor de hand dat de examinator op z’n minst enige variatie wil aanbieden.

Of? Het is de vraag hoe de examinator het zal invullen. Zo heb ik mijn twijfels bij toneel. Wanneer dit genre al op een boekenlijst verschijnt, betreft het in de meeste gevallen een historische tekst. Vrijwel geen enkele leerling leest modern theater. Zal modern toneel dan tóch in een paper 1 worden opgenomen? Of kiest de examinator voor bijv. Renaissance-toneel? Het lijkt allebei niet erg waarschijnlijk – al is het niet uitgesloten.

De kans op verrassingen bij het examen lijkt me toegenomen. En ziet de leerling zich gesteld voor onverwachte teksten, dan heeft hij of zij minder tijd om zich hierop in te stellen. Alles bij elkaar: verdraaid lastig!

Hoe hiermee om te gaan? Als docent wil je geen rekening houden met ‘het waarschijnlijkste scenario’ maar met álle scenario’s. Een geheime sleutel is er niet. Er is maar één ding wat je kunt doen: de leerling zo goed mogelijk voorbereiden. Op alles.

Pieter van der Vorm

PS: In de afdeling Kenniscentrum is een syllabus opgenomen met instructies voor het schrijven van een paper 1 (proza). De syllabus is bedoeld voor leerlingen. Een razend handig document! U kunt de syllabus hier downloaden.

Abonneren op de blog? Op deze plek verschijnt elke dinsdag een blog. Telkens over een aspect van het IB-onderwijs. Leest u de blog graag en wilt u hem automatisch ontvangen? Dat kan! U kunt zich abonneren door een mail te sturen naar pieter@vormtutoring.com. In dat geval ontvangt u de nieuwste blog elke dinsdag in uw mailbox.

Plaats een reactie